Breukers & Wielinga in het onderwijs

Hallo, wij zijn Breukers en Wielinga en komen graag bij jullie op school om samen met de leerlingen een eigen schoollied te schrijven...

Hoe leuk is het dat de leerlingen uiteindelijk hun eigen schoollied hebben gemaakt en een actieve rol hebben gehad bij alle processen die hiervoor nodig zijn.
Daarbij leven we in een digitale tijd waarin vrijwel iedereen die een beetje kan omgaan met een computer ook nog eens in staat is om er een mooie productie van te maken. De tekst, het ritme/de beat, de invulling van instrumenten zowel akoestisch als digitaal, vrijwel alle aspecten die nodig zijn voor het tot stand komen van het lied worden door de leerlingen zelf bedacht.

Ze komen in aanraking met enkele band-instrumenten, horen zichzelf terug door een microfoon en worden nauw betrokken bij het digitaal opnemen en bewerken van het lied. Denk aan een instrument keuze zoals bv cello of drums die met een druk op het klavier te horen zijn en het digitaal vervormen van een stem. Ons streven is dan ook dat kinderen zich bewust worden van het feit dat muziek maken voor iedereen binnen de mogelijkheden valt! De leerlingen maken dus enerzijds kennis met het minste dat nodig is om een lied te maken en anderzijds met de vele mogelijkheden van tegenwoordig, die er zijn om er een geheel eigen kleur aan te geven en op te nemen.

De workshop is bestemd voor de groepen 7 en 8 en is verdeeld in vier lessen van elk een uur. In de eerste drie lessen wordt het lied tot stand gebracht en in de vierde les wordt het lied gepresenteerd of voorgedragen. Op een basis van één keer per week zal de workshop binnen vier weken zijn afgrond. Er zijn meerdere variaties op dit thema mogelijk: Klassenlied, carnavalslied, themalied, afscheidslied, remix van een bestaand lied. Het eindresultaat wordt digitaal aangeleverd.Hierbij enkele aspecten die aan de orde komen en waarbij de leerlingen een actieve rol hebben:

Lied : Er wordt behandeld wat een motivatie kan zijn om een lied te maken en waaruit een lied bestaat. Denk hierbij aan tekst, melodie, ritme/beat, akkoorden en instrumentkeuze.

Tekst : Het samen bedenken van een tekst en verschillende rijmvormen. Onderscheid tussen couplet en refrein.

Melodie :t leren maken van een melodie op een zelfgemaakte tekst. Tijdens het zingen van de bedachte tekst komt de frasering (ritme) vanzelf al een beetje naar boven. Ook rap wordt hierin behandeld.

Ritme/beat : Maatsoorten zoals drie en vierkwarts. Ritmes gerelateerd aan stijlen. (reggea, rock, disco etc) Akoorden : We onderscheiden majeur en mineur en behandelen het sfeerverschil.

Instrument keuze : Een lied heeft vaak verschillende lagen. We onderscheiden hier laag, midden en hoog. Het lage gebied zou bv kunnen worden ingevuld door een basgitaar maar misschien ook wel door een tuba, dat bepalen de leerlingen. Opnemen: Het lied wordt met een computerprogramma opgenomen. Tijdens dit proces wordt er uitleg gegeven kunnen de leerlingen meekijken op een scherm.

Productie :
Als het lied is opgenomen worden de volumes in verhouding gezet en kunnen er effecten aan de verschillende sporen toegekend. Incl: instrumenten, apparatuur, eindresultaat op digitaal bestand.
Exclusief : digibord/schoolbord.
Kosten: op aanvraag.Locatie Plug-inn

Holtersweg 75
7556 BS Hengelo

074-291 86 28

Locatie Popscool

Torenlaan 5-3
7559 KP Hengelo

074-250 93 09